Kancelaria Radcy Prawnego Olszewski
Ładowanie
Ładowanie...
Marcin Olszewski Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria


OLSZEWSKI - Kancelaria Radcy Prawnego istnieje od 2010 roku. Jej domeną jest kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz podmiotów instytucjonalnych, w tym w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw obejmującej wszystkie dziedziny prawa, począwszy od prawa cywilnego, gospodarczego poprzez prawo administracyjne, pracy, a skończywszy na podatkowym. Nasi Klienci mogą mieć pewność, że do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy z należytą starannością, proponując rozwiązania optymalne pod każdym względem. W trakcie działalności na rynku usług prawnych Kancelaria wyspecjalizowała się także, w sprawach odszkodowań komunikacyjnych. Od początku swojego istnienia Kancelaria wszechstronnie zajmuje się obsługą prawną kilkudziesięciu średnich i dużych firm z rejonu powiatów Starogardzkiego, Tczewskiego, Chojnickiego oarz Kościerskiego.

Oferujemy pomoc prawną we wszelkich jej aspektach:

  • doraźnym doradztwie i opiniowaniu;
  • negocjacjach;
  • mediacji przedprocesowej;
  • zastępstwie procesowym w sporach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i administracyjnych; prowadzimy sprawy sądowe na terenie całego kraju;
  • windykacji wierzytelności.


Sposób wykonywania obsługi dostosowujemy do specyfiki branży, w jakiej funkcjonuje nasz Klient oraz jego konkretnych, indywidualnych oczekiwań. Przyjęliśmy zasadę sporządzania pisemnych odpowiedzi na pytania kierowane przez Klienta, za wyjątkiem bieżących lub niecierpiących zwłoki porad prawnych. 

Zespół prawników Kancelarii oraz osób z nią współpracujących to odpowiednio dobrana mieszanka doświadczenia, niezwykle ważnego w działalności na rynku usług prawnych i młodości pozwalającej na dynamiczne świadczenie usług oraz dostosowane do potrzeb każdego Klienta. 

Swoją specjalistyczną wiedzą i usługami dodatkowo wspierają nas zaprzyjaźnione Kancelarie, doradcy podatkowi oraz rzeczoznawcy majątkowi.

Współpraca


W okresie swojej działalności OLSZEWSKI - Kancelaria Radcy Prawnego wypracowała zaawansowane standardy i procedury postępowania, które gwarantują wysoką jakość świadczonej przez nas obsługi prawnej oraz zapewniają bezpieczeństwo interesów Klienta. Zespół prawników i pracowników Kancelarii cechuje przede wszystkim wszechstronność, co pozwala na stałe dostosowanie działań Kancelarii do potrzeb rynku oraz proponować Klientom Kancelarii szeroki zakres usług.

Metody działania

Każda ze spraw powierzonych naszej Kancelarii prowadzona jest w oparciu o ustne i pisemne wskazówki ze strony Klienta. Ponadto zasadą jest sporządzanie pisemnych odpowiedzi na pytania kierowane przez Klienta. Dla usprawnienia komunikacji pomiędzy Kancelarią a Klientami wzajemne kontakty utrzymywane są pomiędzy wyraźnie umocowanymi do tego osobami. W zależności od potrzeb i preferencji Klienta, Kancelaria prowadzi komunikację elektroniczną w pełnym zakresie.

Metody wynagradzania

W zależności od preferencji Klienta oferujemy obsługę prawną stałą albo doraźną. Różne są też sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia, które przyjmuje postać bądź wynagrodzenia ryczałtowego, obejmującego wskazany w umowie limit czasu pracy lub zakres zadań; bądź też wynagrodzenia według stawek godzinowych, zależnego od ilości poświęconego czasu pracy; czy wreszcie wynagrodzenia mieszanego ustalanego w oparciu o kombinację wyżej opisanych metod.

Jeśli życzeniem Klienta jest ustalenie wysokości wynagrodzenia według stawek godzinowych, Kancelaria przygotowuje miesięczny raport zawierający dokładny wykaz czynności z podaniem dat ich wykonania, a nadto podsumowanie miesięczne w oparciu o określone w umowie stawki.

Sposób wykonywania obsługi dostosowujemy do specyfiki branży, w jakiej funkcjonuje nasz Klient oraz jego konkretnych, indywidualnych oczekiwań. Przyjęliśmy zasadę sporządzania pisemnych odpowiedzi na pytania kierowane przez Klienta, za wyjątkiem bieżących lub nie cierpiących zwłoki porad prawnych. Ze strony Kancelarii osobą umocowaną do kontaktu z Klientem jest zawsze jeden z Partnerów, który odpowiada za koordynację działań podejmowanych przez Kancelarię.

Tajemnica Zawodowa


Zachowanie tajemnicy i poufności następuje w oparciu o funkcjonujące w Kancelarii procedury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, co wiąże się z wykonywaniem zawodu radcy prawnego wynika z obowiązujących przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku - o radcach prawnych, a także z Zasad Etyki obowiązujących radców prawnych.

Za naruszenie obowiązków, także obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej radca prawny odpowiada dyscyplinarnie.

OLSZEWSKI - Kancelaria Radcy Prawnego zobowiązuje się, że wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty oraz informacje powierzone Kancelarii w związku ze świadczeniem pomocy prawnej objęte zostaną bezwzględną tajemnicą zawodową.

Praktyka


Od początku istnienia Kancelarii, jej prawnicy specjalizują w następujących obszarach praktyki:

1. prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze;
2. prawo zamówień publicznych;
3. prawo pracy;
4. prawo kontraktów;
5. prawo administracyjne;
6. prawo upadłościowe i naprawcze;
9. prawo obrotu nieruchomościami;

Kariera


OLSZEWSKI Kancelaria Radcy Prawnego podejmie współpracę z studentem prawa studiów niestacjonarnych ze Starogardu Gdańskiego lub okolic.

Mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii.

Aplikacje w postaci CV wraz z zdjęciem prosimy kierować na adres kancelarii 
biuro@kancelaria-olszewski.pl

 

Kontakt


OLSZEWSKI – Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Olszewski

biuro@kancelaria-olszewski.pl
Tel: (+48) 605 320 785
Imię i nazwisko:


Adres e-mail:


Treść: